Ενοριακά Παρεκκλήσια

Εκτός του Ενοριακού Ναού της στην Ενορία υπάρχουν και δύο παρεκκλήσια. Το ένα είναι το ιστορικό Εκκλησάκι των Αρχαγγέλων, το οποίο ευρίσκεται και κοσμεί την κεντρική πλατεία της Πόλεως. Η ιστορία και η προσφορά του στα Εκκλησιαστικά δρώμενα του τόπου είναι μεγάλη, αλλά και η μέριμνα και ο σεβασμός των κατοίκων προς αυτό είναι απέραντος. Πανηγυρίζει την 8η Νοεμβρίου και είναι κτίσμα του δεκάτου έκτου (16ου ) αιώνος και συγκεκριμένα του έτους 1595 όπως η κτητορική του επιγραφή αναφέρει. Κτήτορας του Ναού αναφέρεται η οικογένεια Δημητρίου και Σωσσάνης και τα τέκνα αυτών Μιχαήλ και Θεοδόσιος.

Το δεύτερο είναι το βυζαντινού ρυθμού Εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην παραλία της Πόλεως (παλιό τελωνείο). Είναι κτίσμα του έτους 1950, πάνω στα ερείπια κατεστραμμένου μικρού παλαιού Ναού. Πανηγυρίζει στην Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 14 Σεπτεμβρίου και την εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 21 Μαΐου.