Ιερά Λείψανα Κειμήλια

Στον Ενοριακό Ναό μας και εντός του Ιερού Βήματος, ευρίσκεται ειδικό ξυλόγλυπτο Λειψανοφυλάκιο εντός του οποίου φυλάσσονται ευλαβώς τεμάχια Ιερών Λειψάνων πολλών Αγίων της Εκκλησίας μας, με κορυφαίο αυτό του Αγίου Σπυρίδωνος εκ της αποκοπείσης δεξιάς χειρός του, εντός ασημένιας θήκης (παλάμης) με πολλά αφιερώματα, καθώς και οι Ιερές Εμβάδες ( παπούτσια) του Αγίου.

Εκτός των πολλών Ιερών Λειψάνων διαφόρων Αγίων της Εκκλησίας μας, η Ενορία φυλάσσει ως θησαυρό πολύτιμο, σεπτό αγίασμα και πλούτο θαυμαστό, την Ιερή και θαυματουργή Εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνος, η οποία κατά την Κρητική επανάσταση του 1889 ενώ ο Ναός βεβηλώθηκε και λεηλατήθηκε, όλες οι Εικόνες και τα Ιερά αντικείμενά του περιυβρίσθηκαν, κάηκαν και καταστράφηκαν από τη μανία των Τούρκων, η Εικόνα αυτή θαυματουργικός διασωθείσα τελεί άπειρα σημεία και θαύματα.

Η χαριτόβρυτος αυτή εικόνα κατασκευάστηκε στην Ρωσία από Ρώσο αγιογράφο το έτος 1866 με δαπάνη του μακαριστού Κισαμίτη Ιωάννου Ροκάκη. Σήμερα η εικόνα ευρίσκεται καλυμμένη από πολύτιμο ασημένιο πουκάμισο, αφιέρωμα ανώνυμου χριστιανού και πάνω της ευρίσκονται πάμπολλα τιμαλφή αφιερώματα κληρικών και λαϊκών, καθώς και άλλα τα οποία έχουν όλα το σχήμα του θεραπευθέντος μέλους ασθενών και πονεμένων που αισθάνθηκαν ανακούφιση η θεραπεύτηκαν χάρη στην επέμβαση και μεσιτεία του μεγάλου Πατέρα και Αγίου μας.

Στην κάτω αριστερή άκρη της είναι χαραγμένη επιγραφή η οποία αναφέρει εν συντομία την θαυμαστή ιστορία της καθώς και την αέναη θαυματουργική επέμβαση του Αγίου στον τόπο και τον λαό του.