ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ

Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο σημειωθήτω εφ ημάς το φώς του προσώπου σου, ίνα εν αυτώ οψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της παναχράντου σου μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Αφήστε μια απάντηση