Ο ΑΒΑΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΠΑΥΛΙΤΗΣ

Ένας από τους μεγάλους αγωνιστές και εραστές της ησυχαστικής ζωής και πολιτείας  της Ιεράς Μονής του Αγίου Παύλου, ήταν και ο γέρον Άνθιμος. Εργάτης της νίψης, προσηλωμένος στην υπακοή και δοσμένος στην νοερά προσευχή, αξιώθηκε από τον Κύριο να λάβει το διορατικό χάρισμα, δηλαδή να διακρίνει και να γνωρίζει από μακριά, κάθε αδελφό τι σκέπτεται, τους διαλογισμούς του, καθώς και τα λάθη του.

Κάποτε που ο αβάς Άνθιμος ασθένησε και  οι πατέρες τον μετάφεραν από το κελί του στο νοσοκομείο της μονής, ο παπά Ανδρέας ο λειτουργός, αφού τελείωσε τη θεία λειτουργία έσπευσε να τον επισκεφτεί, να τον δει και να του μεταδώσει τα Άχραντα Μυστήρια, το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Ο ιερεύς του Θεού πατήρ Ανδρέας, καθώς μετέφερε την θεία Κοινωνία εις τον ασθενή αβά, εντελώς μυστικά έλεγε τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Τότε ο αβάς Άνθιμος ξεκίνησε να λέει το « Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε και το αλληλούια» ακριβώς στο σημείο που έπρεπε, χωρίς να ακούει τον παπά Ανδρέα και έκανε το Σταυρό του.

Όταν ο πατήρ Ανδρέας κατάλαβε την ενέργεια της θείας χάρητος που κουβαλούσε μέσα του ο Αβάς Άνθιμος, έμεινε έκθαμβος και δόξασε τον Θεό. Ο γέρων αβάς Άνθιμος, αφού έλαβε την θεία Κοινωνία, έλαμψε το πρόσωπό του και παρέδωσε την μακαρία του ψυχή, εις χείρας Θεού Ζώντος, με την χαρά ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του.

Αφήστε μια απάντηση